TEHLİKELİ ATIK KONTEYNERİ-2

.

TEHLİKELİ ATIK KONTEYNERİ ÜRETİMDE TÜRKİYE DE BİR İLK

Gelişen, globalleşen ve gitgide kalabalıklaşan Dünyada insanlar gün geçtikçe daha da bilinçlenmeye, yaşadıkları ortamın korunmasına daha fazla önem göstermee başladılar.

Bu globalleşme, gelişme ve kalabalıklaşma, beraberinde insanların daha çok atık üretmesine ve çevrenin hızla kirlenmesine yol açmaya başladı. insanlar bir yandan yaşadıkları ortamın kirlenmesine yol açarlarken, bir yandan da bunu ez aza indirmeye veya kirlenmeyi kontrol altında tutmaya çalışmaktadırlar.

Ancak ne yapılırsa yapılsın, insanlığın yarırına olan hizmet veya üretimlerin sonucunda yine insan sağlığını tehdit edebilecek bazı atıkların ortaya çıkmasına engel olunamamaktadır.

Üretimimize konu olabilecek bazı atık türlerini sayacak olursak;

1- Her nevi tehlikeli atıklar

2- Kİmyasal atıklar

3- Tıbbi atıklar olarak üçe ayırabiliriz.

Etikon Prefabrik, doğan bu ihtiyaca profesyonel olarak cevap verebilen, üretimden gelen bilgilerini Türk Patent Enstitüsünde tescillemiş kimyasal tık konteynerleri, tıbbi atık konteynerleri ve tehlikeli atık konteyneri üretebilen bir firmadır.

Tehlikeli atık konteyneri talep eden kurum ve kuruluşlardna bazıları Üniversiteler, insan sağlığına zararllı üretim artıkları ortaya çıkaran fabrikalar, girdileri kimyasallardan oluşan ve bu kimyasallarını ambalajlarını bertaraf etmek zorunda olan kuruluşlar vb dir.

Tıbbi atık konteyneri tercih eden kuumlar ise hastahaneler ve tıbbi ilçalar ve mazlemeler üren kuruluşlardır.

Son olarak kimyasal atık konteyneri veya kimyasal depolama konteyneri bünyelerinde bulundurmak zorunda olan kuruluşlar ise Labaratuvarlar, ve kimyasal üretim yapan fabrikalar olarak sayılabilir.

Etikon Prefabrik A.Ş bu tip konteynerlerin üretiminde gerekli yasal mevzuatları göz önünde bulundurarak ve tamamen ihtiyaca yönelik konteynerler üretmektedir.

Üretiminde bulunduğmuz konteyner tiplerinden bazıları hakkında bilgi vermek gerekir ise;

Kimyasal atık konteyneri ve kimyasal depolama konteynerinde bulunan materyallarinde sıcaklık ile tepkimeye girip patlama ve yangına sebep olmalarını önlemek amcı ile, ortam sıcaklığının aynı seviyede tutulması gerekmektedir. Buda ortam sıcaklığını aynı seviyede tutan gerektiğinde otomatik olarak çalışan klimalar ile sağlanmakta ve özel cihazlar ile sürekli ortam sıcaklığı kontrol edilmektedir.

Tehlikeli atık konteynerinde, atık sıvıların dış ortama sızmaması için konteynerin taban ve duvarlarının çok iyi şekilde izole edilmesi gerekmektedir. Ayrıca tüm konteyner modellerinde eğer sıvı depolaması yapılacak ise konteynerlerin alt bölümlerinde dökülen ve sızan sıvıların birikmesi için atık hazneleri yapılmalıdır.

Saydığımız tüm bu özellikleri ve çok daha fazlasını ürünlerde uygulayabilen Etikon Prefabrik A.Ş , yukarıda da bahsedildiği üzere kimyasal atık konteyneri, tıbbi atık konteyneri ve tehlikeli atık konteyneri konusunda Türkiye' de tek patent sahibi üretici konumundadır.